Vad vi kan göra för Er

Trädgårdsskötsel
Behöver Er trädgård löpande arbete eller kanske Ni önskar att vi endast kommer vid behov – oavsett så jobbar vi tillsammans för den bästa lösningen.
Underhåll /nyanläggning av gräsmattor, skötsel av rabatter, högtryckstvätt av stenläggningar och altaner, trädfällning, stubbfräsning, grävning mm
Vi hjälper Er gärna med konsultation och planering ,inköp, ev. flytt av befintliga växter och plantering

Bevattning
Vi hjälper er gärna med att installera automatisk bevattningssystem.

Beskärning
Beskärning av fruktträd, prydnadsträd, buskar samt häckar.
Vi beskär mellan november – mars, förutom för de växter som kräver annan tid för beskärning.
Kontakta oss gärna i god tid !

Plantering
April – maj samt augusti till november lämpar sig bra för att plantera.
Vi hjälper er planera och plantera!

Snickeri
Vi utför bland annat:
-Renoveringar
-Inredning av råvind
-Byggnation/renoveringar av staket, trädäck m.m.
-Gjutning av grunder

Plattläggning
Vi utför bland annat:
-Läggning av kantsten
-Anläggning av gångar, stepstone m.m.
-Uppfarter
Isocert-Dränering

Vi utför dräneringar tillsammans med certifierad samarbetspartner.